Adobe CS5 Master Collection Fshare Free Download

Adobe Creative Suite 5.5 Master Collection là một bộ sưu tập phần mềm sáng tạo đa phương tiện mạnh mẽ cho việc thiết kế bản in, các nội dung tương tác, web, phim, video, và điện thoại di động.Thiết kế rất dễ dàng với ảnh, vector, video, và nhạc. Nó bao gồm :

 • Photoshop® CS5 Extended
 • Illustrator® CS5
 • InDesign® CS5.5
 • Acrobat® X Pro
 • Flash® Catalyst® CS5.5
 • Flash Professional CS5.5
 • Flash Builder® 4.5 Premium Edition
 • Dreamweaver® CS5.5
 • Fireworks® CS5
 • Contribute CS5
 • Adobe Premiere® Pro CS5.5
 • After Effects® CS5.5
 • Adobe Audition® CS5.5
 • Adobe OnLocation™ CS5
 • Encore® CS5
 • Bridge CS5
 • Device Central CS5.5
 • Media Encoder CS5.5
 • Integrates with:
 • CS Live online services 1,2

DOWNLOAD:

 • http://www.fshare.vn/file/T5G8WWNJJT
  http://www.fshare.vn/file/TVA71HDGST
  http://www.fshare.vn/file/T8WZB8YVCT
  http://www.fshare.vn/file/TFXG2FPQBT
  http://www.fshare.vn/file/T8APHCNKMT