CARD WIFI LAPTOP

Card wifi laptop chính là một linh kiện nằm bên trong laptop có tác dụng thu sóng wifi để laptop của bạn có thể bắt được wifi mọi lúc mọi nơi. Tốc độ kết nối wifi của laptop nhanh hay chậm cũng phụ thuộc vào loại card wifi mà laptop đang sử dụng. Vì thế bạn thường thấy tình trạng cùng một mạng wifi nhưng có laptop kết nối wifi phà phà, còn có laptop lại kết nối hết sức ì ạch.

LAPTOPXYZ
Cung cấp các loại card wifi Laptop thay thế hoặc các loại card wifi gắn ngoài, dễ dàng sử dụng, dễ nâng cấp.